Chính sách giao hàng

Mũ lưỡi trai Ohnew áp dụng giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội.

Các tỉnh khác Ohnew hỗ trợ chuyển hàng ra bến xe để gửi cho khách.